Blog Image

Att byta ut T mot K i ord som t.ex. egentligen och ordentligt har blivit allt vanligare. Trenden har pågått i åratal. Var kommer den ifrån? Är det något provinsiellt? Vid en sökning på Google i augusti 2007 fick egenkligen 880 träffar, igenkligen 1900, ijenkligen 51, eggenkligen 55, ägenkligen 252, ordenkligt 1800, ordänkligt 80, ordenklit 32, änkligen 663 och enkligen 290.

MEN: Vad gäller ordet väsentligt förekommer visserligen 2800 fall av stavningen vesäntligt, men i övrigt har ordet ännu så länge fått vara i fred för manipulatörer och -triser. Det är alltså fritt fram för varianter som vesenkligt och vesenklitt. Men båda två låter lite vesiga, bättre då med vesänkligt.

Kanske rent av vesängklitt? Lite rustikt så där? Smaka på det! Visst ligger det vesängklitt bättre i munnen?