Blog Image

Ur släktarkivet:

Fyrväppling funnen på kuhlo boställes åker vid Åkerudden den 13 augusti 1816 kl. 4 om morgonen på en resa från S,wik.

Min farfars morfar plockar upp en fyrklöver för 191 år sedan och sparar den i en bit papper. Han gör en notering om datum, klockslag och fyndplats. Han var född 1794 och finlandssvensk. Finland hade efter kriget 1808-1809 blivit ett ryskt storfurstendöme. Åtta år tidigare hade en rysk granatkartesch berövat hans far livet i närheten av Brahestad.