Blog Image

”Den som inte bryr sig om att dagligen pröva sig själv och lära känna sig själv, han är inte närvarande för sig själv. Men den människa som betraktar sig själv i sina handlingar, liksom han betraktar en annan människa, han placerar verkligen sin person inför sin inre blick och är närvarande för sig själv.”

Det är inte jag som har sagt det, det är Gregorius I, en påve på 500-talet, men jag har alltsedan jag var ung försökt att vara närvarande för mig själv.